Vijest

Na osječkoj Promenadi uz potporu Grada Osijeka i lokalnih udruga OSI

  7. 5. 2014.  
 Podijeli na facebooku

"OSI trebaju svojim primjerom biti motivacijska snaga koja će svojim pozitivnim stavom i zalaganjem za društvene promjene pokrenuti i druge", kaže pročelnik Gradskog ureda za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka g. Romano Kristić.

„U protekloj godini u Osijeku je zaposleno 158 OSI, ali svi kroz mjeru zapošljavanja putem javnih radova. U Osijeku postoji jako mali broj poslodavaca voljnih zapošljavati OSI pa se svaki pokušaj da politika zapošljavanja OSI zaživi svodi na provođenje represivnih mjera propisanih Zakonom, kojima se poslodavci kažnjavaju ukoliko ne provode smjernice navedene politike“, potvrđuju iz HZZ-a Osijek.

U Gradskom uredu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka održali smo danas sastanak s pročelnikom g. Romanom Kristićem, te predstavnicama HZZ-a, područne ispostave Osijek, višom stručnom savjetnicom za zapošljavanje OSI gđom Mirjanom Sudar i stručnom savjetnicom gđom Andrejom Juričević,.

Predstavili smo projekt kao priliku da se pokrene promjena društvene klime prema OSI, te da se šira javnost upozna sa OSI koje bi svoja znanja i vještine plasirale na tržište rada prema novom modelu u kojem bi se predstavile svojim kompetencijama, mijenjajući društveno ukorijenjenu predodžbu o OSI kao radno neaktivnom stanovništvu koje se isključivo oslanja na socijalna davanja. Predstavljen je novi pristup zapošljavanju OSI koji ih predstavlja kao ravnopravne takmace na slobodnom tržištu rada, s ciljem da u dogledno vrijeme ostvare pozitivan model suradnje s poslovnim sektorom. Istaknut je značaj suradnje s tijelima lokalnih vlasti, kako u Osijeku, tako i u svim gradovima obuhvaćenima projektnim aktivnostima.

Pročelnik Gradskog ureda za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka g. Kristić je izrazio zadovoljstvo prijedlogom za uspostavu suradnje na projektu „Drugo lice invalidnosti“, te je istaknuo kako su Ured gradonačelnika Grada Osijeka, te Ured za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka, već uspješno uključeni u brojna događanja i manifestacije koje za cilj imaju inkluziju OSI i poboljšanje šire društvene situacije koja bi trebala doprinijeti uspješnoj radnoj i socijalnoj integraciji OSI. Složio se s konstatacijom predsjednice Udruge VISOKI JABLANI da je izuzetno bitno informirati i motivirati širu javnost kroz kreativne i atraktivne sadržaje te izrazio spremnost Ureda za socijalnu skrb i zdravstvo grada Osijeka da pruži potporu projektu u vidu pronalaska adekvatnog prostora u kojem bi se provodile zagovaračke aktivnosti te umrežavanja projektnih partnera s nevladinim udrugama Osijeka, s kojima je grad ostvario uspješnu suradnju kroz sudjelovanje predstavnika OCD-a u Povjerenstvu grada Osijeka za OSI, u svrhu što uspješnije provedbe planiranih projektnih aktivnosti u tom gradu.

Kao osnovne probleme kod uključivanja OSI na tržište rada, iz iskustva HZZ-a viša savjetnica za zapošljavanje OSI gđa Mirjana Sudar izdvojila je društvene predrasude te stavove samih OSI vezano za mogućnost profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja, odnosno činjenicu da kod samih OSI često nedostaje inicijative i motivacije za potpunu integraciju. Istakla je značaj suradnje s poslovnim sektorom i pohvalila uspostavu suradnje s HUP-om na projektu „Drugo lice invalidnosti“ kao polazište na kojem treba graditi svako daljnje nastojanje vezano za zapošljavanje i integriranje OSI u sve aspekte društvenog života. Iznijela je da je, prema podacima HZZ-a, u protekloj godini u Osijeku zaposleno 158 OSI, ali svi kroz mjeru zapošljavanja putem javnih radova jer u Osijeku postoji jako mali broj poslodavaca voljnih zapošljavati OSI pa se svaki pokušaj da politika zapošljavanja OSI zaživi svodi na provođenje represivnih mjera propisanih Zakonom, kojima se poslodavci kažnjavaju ukoliko ne provode smjernice navedene politike. Mišljenja je kako poslodavce uistinu treba stimulirati na zapošljavanje OSI putem zagovaranja, educiranja, predstavljanja kompetencija te populacije, te kroz razne oblike savjetodavnih metoda.

Predsjednik MUOSIDA g. Ante Raos konstatirao je da je mijenjanje percepcije poslodavaca o OSI dugotrajan proces, ali da je još zahtjevniji proces osvještavanja samih OSI o tome da trebaju davati svoj doprinos društvu, a ne samo primati od društva, te da je osnaživanje socijalnog poduzetništva pouzdan način otvaranja novih radnih mjesta. Istaknuo je i da projekt treba zaživjeti time što bi se sami krajnji korisnici borili za svoj status na tržištu rada, te bi ga svojim angažmanom trebali ojačati i redefinirati.

G. Roman Kristić je rezimirao da osječka gradska uprava podržava sve projekte civilnog sektora, te da, premda nisu uvijek u mogućnosti participirati u realizaciji određenih projektnih aktivnosti financijski, suradnju ostvaruju kroz pružanje pomoći u vidu ljudskih resursa i prostora. Istaknuo je i da OSI trebaju svojim primjerom biti motivacijska snaga koja će svojim pozitivnim stavom i zalaganjem za društvene promjene pokrenuti i druge.