Vijest

Zagovaračka kampanja Drugog lica invalidnosti počinje u Osijeku, 10.09.2014.

  2. 9. 2014.  
 Podijeli na facebooku


U Osijeku, 10. rujna 2014. započinje zagovaračka kampanja Drugog lice invalidnosti.
Donosimo vam program predviđen za Osijek i pozivamo da nam se pridružite!

Program zagovaračke kampanje Drugo lice invalidnosti,10 rujna 2014.
U Osijeku
Od 10:00 do 12:00 sati – jutarnja prezentacija Platforme
Prezentacija komunikacijske platforme Drugo lice invalidnosti za poslodavce, predstavnike vlasti, predstavnike javnih institucija i civilnog društva, i javna rasprava o provedbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,
Prostorije GČ Gornji Grad, Trg Lava Mirskog
09:30 do 10:00 sati - dolazak i prijava uzvanika (potpisivanje potpisnih listi)
10:00 do 11:30 sati - prezentacija i rasprava
11:30 do 12:00 sati - prigodan domjenak i druženje…
Gosti/izlagači:
• g. Ivan Vrkić, Gradonačelnik Osijeka – pozdravni govor
• g. Ante Raos, Predsjednik Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije – predstavljanje projekta, dionika i odgovornosti
• gđa Mihaela Jović Karešin, Predsjednica Udruge VISOKI JABLANI – prezentacija komunikacijske platforme, burze rada za OSI i korisničkog foruma
• g. Romano Kristić, Pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka
• g. Ivan Sarić, Pravni savjetnik, Hrvatska udruga poslodavaca- Regionalni ured Osijek,
• gđa Mirjana Sudar, Viša stručna savjetnica za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek,

Od 13:00 do 15:00 sati - ulična akcija na Promenadi, kod spomenika Picassu
• Dva promotivna štanda – s promotivnim materijalima kampanje i lokalnih udruga
• Viseća kuglana (kuglanje s povezom na očima) sa Sportskom udrugom slijepih „Svjetlost“
• Demonstracija aikido vještine s Udrugom za samozastupanje i Udrugom Aikido klub Ivan Štark
• Demonstracija karate vještine s Karate klubom HVIDRA
• Masaža koju rade slijepe osobe sa Sportskim klubom OSI „Dlan“

Od 21:00 do 23:00 sati - večernji performance
EPIC, Alternativni klub Osijek, Trg Vatroslava Lisinskog bb

Predgrupa:
Zbor laringektomiranih osoba Osijek, KLOOS – Klub laringektomiranih osoba Osijek
Koncert MC RIMA & gosti
Nastupaju:
• MC RIMA (Tibor Sabo), Osijek, feat.
• Kandžija, Osijek
• Toxara, Osijek
• Dj Max, Osijek
• Original SKIllz Crew (breakdance skupina), Osijek
Smoke Mardeljano, Beograd

Ukoliko niste u mogućnosti družiti se s nama u Osijeku više pojednosti o kampanji i gradovima koji će nas ugostiti možete naći na linku Zagovaračka kampanja