Vijest

Izmjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih OSI

  11. 8. 2014.  
 Podijeli na facebooku

Pravobraniteljici za osobe s invaliditetom dostavljen je na mišljenje Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

U Nacrtu Pravilnika je predloženo da se u članku 4. stavak 3. usvoje slijedeće izmjene:
„U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 44/14) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) U očevidnik se kao osoba s invaliditetom iz stavka 1. točke 4. ovoga članka upisuje osoba koja ima utvrđeno najmanje:
- 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha,
- 80% jednog tjelesnog oštećenja bilo koje vrste,
- 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s time da
najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 70%.““

Međutim, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom je predložila dodatne dopune, koje su u potpunosti usvojene, te je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom objavljen u Narodnim novinama br. 97/14. i stupa na snagu 14. kolovoza 2014.

Sadašnji članak 4. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) U očevidnik se kao osoba s invaliditetom iz stavka 1. točke 4. ovoga članka upisuje osoba koja ima utvrđeno najmanje:
– 60% tjelesnog oštećenja radi gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja donjeg ekstremiteta,
– 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja gornjeg ekstremiteta,
– 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha,
– 80% jednog tjelesnog oštećenja bilo koje druge vrste,
– 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s time da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 60% oštećenja donjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja gornjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja bilo koje druge vrste.“

Preuzeto: In Portal
Autor: Posi