Vijest

Potpisan donatorski ugovor za provedbu projekta Drugo lice invalidnosti

  10. 2. 2014.  
 Podijeli na facebooku

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije i Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI potpisale su danas donatorski ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva za provedbu projekta Drugo lice invalidnosti.

Projekt, s ciljem unaprjeđenja mogućnosti zapošljavanja za osobe s invaliditetom motiviranjem poslodavaca za zapošljavanje i pružanje podrške osobama s invaliditetom na slobodnom tržištu rada, sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, putem programa IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala, kroz Potporu programima zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine koju koordinira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. Ukupna vrijednost projekta je 129.952,90 EUR-a, od čega EU financira 76,46%.

Partneri će kroz godinu dana provedbe projekta unaprijediti kapacitete samih osoba s invaliditetom i njihovih udruga za promociju talenata, kompetencija i sposobnosti osoba s invaliditetom da konkuriraju na otvorenom tržištu rada, te organizirati široku zagovaračku kampanju za podizanje javne i institucionalne svijesti, a posebice svijesti poslodavaca, o znanjima, vještinama i sposobnostima osoba s invaliditetom te društvenim koristima njihova zapošljavanja.

Na provedbi projekta surađuju lokalne udruge osoba s invaliditetom iz Dubrovnika, Vukovara i Varaždina: Udruga za savjetovanje, edukaciju i pomoć roditeljima djece sa posebnim potrebama "Poseban prijatelj" Dubrovnik; Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina i Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Vukovarski leptirići".

Zagovaračka kampanja za zapošljavanje osoba s invaliditetom provodit će se u 6 gradova diljem Hrvatske: Varaždinu, Osijeku, Puli, Dubrovniku, Zagrebu i Splitu. Projekt će direktno obuhvatiti najmanje 25 osoba s invaliditetom čije će radne sposobnosti biti prezentirane kroz 7 kratkih video filmova, on-line komunikacijsku platformu za zagovaranje zapošljavanja osoba s invaliditetom, edukaciju za osobe s invaliditetom o korištenju društvenih medija u svrhu zagovaranja i promocije, te kroz nastupe i performanse u sklopu zagovaračke kampanje koja će osobe s invaliditetom predstaviti kao „Pobjednike“, što je i slogan same kampanje.