Vijest

Autistična djeca imaju manje fleksibilan mozak

  5. 8. 2014.  
 Podijeli na facebooku

Autistična djeca imaju manje fleksibilan mozak, navode istraživači u najnovijoj studiji koja bi mogla objasniti zašto je prijelaz iz aktivnosti u odmor i suprotno posebno zahtijevan za oboljele od autizma

Snimke mozga djece oboljele od autizma pokazuju da nema razlike u načinu kako se mozak umrežuje, neovisno o tome je li mozak aktivan ili se odmara, istaknuto je u studiji objavljenoj u znanstvenom časopisu Cerebral cortex. Naprotiv, snimke mozga djece bez razvojnih poremećaja pokazuju značajne promjene u načinu na koji se mozak premrežuje u trenucima promjene aktivnosti.
Za potrebe studije, istraživači su se koristili snimkama funkcionalne magnetske rezonance da bi usporedili snimke mozga 34 djece s autizmom i 32 bez autizma. Svako dijete je snimano pri odmoru i pri aktivnostima. Aktivnosti su bile jednostavni matematički zadaci i promatranje lica na fotografijama. Istraživače je posebno zanimao prijelaz s jedne aktivnosti na drugu. Iako su jednako dobro izvršavali zadatke, mozak autistične djece je funkcionirao na potpuno drugačiji način. Mozak autistične djece je održavao umreženost u dijelovima mozga važnima za kontrolu odlučivanja i socijalizaciju, neovisno jesu li bili pri zadatku koji je tražio aktivnost ili pri odmoru. Štoviše, što je mozak pokazivao veću nefleksibilnost, to je autizam kod djeteta bio izraženiji. Posebice, razina nefleksibilnosti je korelirala je s razinom repetitivnog i restriktivnog ponašanja u autističnog djeteta.

„Činjenica da smo uspjeli povezati neurofiziološku nefleksibilnost mozga s Biheviorističkom nefleksibilnošću je vrlo važna jer nam približava skriveni svijet procesa koji se odigravaju kod autističnih osoba", rekla je Vinod Wenon profesorica psihijatrije sa stanfordskog sveučilišta.

Dodatno, istraživači tvrde da bi novi nalazi mogli imati implikacije na bolje terapije.
Terapije koje bi ciljano bile usmjerene na prijelaze s aktivnosti na odmor te na izmjenu aktivnosti bi mogle pomoći da mozak učini više fleksibilnim, što bi moglo smanjiti simptome kod autističnih osoba.

Preuzeto: In Portal