Provoditelji projekta

 Podijeli na facebooku

Nositelj

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije je nestranačka i neprofitna socijalno-humanitarna nevladina organizacija za promicanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa udruga osoba s invaliditetom, bez namjere stjecanja dobiti.

Misija organizacije je promicanje, poticanje i unapređivanje prava osoba s invaliditetom te koordiniranje i usmjeravanje udruženih članica u integraciji osoba s invaliditetom u svakodnevni život. Mreža također prati i potiče primjenu standardnih pravila Ujedinjenih naroda. Pročitaj više

Udrugu čini 12 slobodno i dobrovoljno udruženih udruga osoba s invaliditetom s područja Dalmacije, iz različitih gradskih sredina. Ukupan broj članova svih članica je 2.000 osoba koje su uredno evidentirane u evidencijske kartone u svojim matičnim udrugama. Na području dalmatinske regije (četri županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) po registru udruga živi 84.500 osoba s invaliditetom. Nažalost za najveći broj njih nemamo nikakvih podataka niti znamo u kakvim uvjetima žive i koliko su ostvarili svoja prava, a što nam je primarni cilj. Kako bi ostvarili zadaće zadane statutom Mreže, Mreži je jedna od prioritetnih zadaća osnivanje lokalnih udruga u gradovima gdje ih nema, kao i motiviranje postojećih lokalnih udruga na učlanjenje u Mrežu.

Mreža je postala prepoznatljiva sa svojim projektima i to ne samo na području Dalmacije već i šire.
Mreža je u procesu izgradnje vlastitih kapaciteta, a cilj nam je zapošljavati mlade i stručne osobe koji će prezentirati ideje, rad, odgovornost te obveze u izgradnji društva koje pruža svakoj osobi istu priliku bez obzira na njegove psihofizičke sposobnosti.

Kao organizacija koja se zauzima za aktivnu ulogu osoba s invaliditetom u društvenom djelovanju nastojimo biti u toku sa zakonskim promjenama koje su od značaja za položaj naših članova kao i svih ostalih osoba s invaliditetom te putem lobiranja i zagovaranja nastojimo utjecati na pozitivno i svrsishodno donošenje i primjenjivanje istih u svakodnevni život.

Mreža prati nacionalne, regionalne i europske promjene u zakonskoj regulativi koje se tiču interesa osoba s invaliditetom kako bi bili upoznati sa najboljim praksama i na taj način proširili saznanja u okvirima zakonodavstva. Kao aktivni sudionici i partneri državnih, područnih i lokalnih institucija nastojimo ugraditi što više pozitivnih rješenja razvijenih zemalja Europe.

Zatvori

Partner

Udruga za rehabilitaciju i edukaciju VISOKI JABLANI je samostalna, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna organizacija usmjerena ka stvaranju socijalno osjetljivog, osviještenog i tolerantnog društva jednakih mogućnosti za sve ljude.

Misija udruge je unapređenje kvalitete života, te stvaranje uvjeta za osnaživanje, rast i razvoj, prvenstveno socijalno osjetljivih društvenih skupina, ali i šire zajednice kroz zajedničko djelovanje s drugim organizacijama civilnog društva, javnim i gospodarskim sektorom. Pročitaj više

Udruga VISOKI JABLANI broji 10 članova i članica, entuzijasta i filantropa, stručnjaka različitih profila koji su odlučili udružiti snage kako bi dali svoj doprinos društvenom razvoju, zaštiti ljudskih prava i kreiranju tolerantnog i demokratskog društva jednakih mogućnosti za sve građane i građanke Republike Hrvatske.

Ciljevi Udruge su:

 • Osnaživanje i socijalno uključivanje osjetljivih i marginaliziranih društvenih skupina kao što su: osobe koje su doživjele bilo koji oblik fizičke i/ili psihološke traume, osobe s invaliditetom, osobe stradale od mina, osobe oboljele od teških i rijetkih bolesti, žrtve obiteljskog, seksualnog, uličnog i drugih vrsta nasilja, ovisnici/ce, posebno djeca i mladi te osobe starije životne dobi, kao i obitelji i zajednice koje ih okružuju.
 • Promicanje ravnopravnosti svih osoba, a posebice rodne ravnopravnosti, kroz javno zagovaranje, osnaživanje, edukaciju i zaštitu temeljnih ljudskih prava, te posebice ženskih ljudskih prava.
 • Promicanje temeljnih društvenih vrijednosti: slobode, jednakosti, ravnopravnosti, tolerancije i suživota, mirotvorstva, socijalne pravde, poštivanja temeljnih ljudskih prava, očuvanja prirode i okoliša te vladavine prava.
 • Promicanje i poticanje razvoja civilnog društva, njegove suradnje s javnim i privatnim sektorom, sudjelovanje u procesima donošenja odluka i kreiranju javnih politika, poticanje javnih rasprava i provedba projekata jačanja civilnog društva.
 • Razvoj domaće i međunarodne suradnje s ciljem razmjene iskustava, realizacije zajedničkih projekata, upoznavanja domaće i međunarodne javnosti s problematikom kojom se Udruga bavi.
Zatvori

Za sve dodatne informacije o projektu kontaktirajte Mrežu udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, odgovorna osoba Ante Raos, e-mail: ante.raos@muosid.hr.

Udruge suradnice na projektu

Ciljevi Udruge su podizanje kvalitete uvjeta života naše djece zahtijevanjem promjena Zakona i Pravilnika Republike Hrvatske,
te:
• Okupljanje roditelja djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama i djece, bez obzira na dijagnozu te povijest bolesti;

• Zaštita statusa i promicanje interesa i ciljeva članova Udruge i njihovih obitelji;
• Suradnja s odgovarajućim državnim tijelima i drugim državnim ustanovama radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama i njihovih obitelji;
• Suradnja i povezivanje s međunarodnim organizacijama te ustanovama i zakladama drugih država , koje se na bilo koji način skrbe za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama
• Poboljšanje medicinskog socijalnog i zdravstvenog statusa djece najtežih tjelesnih invalida i djece sa posebnim potrebama.

Želja nam je informirati što širu javnost o postojanju djece s teškoćama u razvoju radi senzibilizacije društva da ih što kvalitetnije prihvati. Zbog toga nastojimo biti prisutni u medijima, posjećivati javna mjesta i ustanove s našom djecom, te se uključivati u razne akcije s drugim udrugama.

Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve kroz slijedeće djelatnosti:

 • Uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima djece s poteškoćama u razvoju, stručnim osobama, institucijama i udrugama u zemlji i inozemstvu;
 • poticanje edukacije i stručnog usavršavanja osoba koje rade s djecom s poteškoćama u razvoju;
 • poticanje razvoja potrebnih ustanova (primjerice dječjih vrtića, obrazovnih i radnih ustanova s prilagođenim programima, integracijskih ustanova, zdravstvenih ustanova i sl.);
 • organiziranje stručnih skupova, savjetovanja, seminara i sl.;
 • organiziranje programa za djecu s poteškoćama u razvoju u suradnji sa stručnjacima (kulturne i sportske aktivnosti, igraonice i sl.);
 • radom na ostalim zadacima u cilju poboljšanja i razvoja kvalitete života djece s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji.

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina u svom članstvu ima nešto više od 1000 članova na području Grada i Županije. Društvo je osnovano 1981. godine. Okuplja hendikepirane osobe iz tri grupacije invalida a to su osobe oboljele od mišićne distrofije, cerebralne paralize te ostali tjelesni invalidi.
Pomažu svojim članovima u ostvarivanju njihovih prava, ali i razvijanju njihovih talenata kroz sportsku, literarnu i likovnu sekciju a planiraju pokrenuti još neke sekcije, ovisno o interesu članova. Ova udruga je bila incijator sada već tradicionalnih susret osoba s invaliditetom Hrvatske i šire. To su sportsko, zabavni susreti koji se odvijaju cijeli dan i gdje u prirodu i u ugodnom ambijentu vrijeme brzo prođe.


Posebnu zahvalnost za suradnju dugujemo:


Suradničke organizacije, Osijek

Sportska udruga slijepih "Svjetlost" je neprofitabilna organizacija, osnovana 2006. godine radi organiziranja sportskih aktivnosti za slijepe i slabovidne osobe.
Članovi ove sportske udruge postižu zapažene rezultata u kuglanju, šahu i pikadu na državnim i međunarodnim natjecanjima

„Udrugu za samozastupanje Osijek“ 11. kolovoza 2010. godine osnovale su osobe sa intelektualnim poteškoćama koji su korisnici organiziranog stanovanja „Udruge za promicanje inkluzije Osijek“, a što je rezultat osmogodišnjeg rada i sudjelovanja na različitim projektima kao grupa za samozastupanje iz Osijeka.
Uz organizirane sastanke, samozastupnici su dijelili letke i tako radili propagandu ideje samozastupanja na lokalno stanovništvo grada Osijeka, često se integrirali u različitim gradskim sadržajima (gradski bazeni, zoo vrt, koncerti i ostale manifestacije), sudjelovali na konferencijama i kongresima. Osnivanjem udruge započela je ozbiljnija i organiziranija borba protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, koja je nažalost u mentalnom sklopu našeg društva izgradila zidove prema osobama s invaliditetom gdje im se uskraćuju osnovna ljudska prava, poput slobodnog odlučivanja o svom životu i uvažavanja mišljenja, stavova i osjećaja.

U Udruzi Aikidu klubu "Ivan Štark" ovu drevnu borilačku vještinu treniraju djeca i mladi s invaliditetom koji pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark". Treniranje Aikida pomaže im jačanju samopouzdanja i olakšava suočavanje s kriznim i stresnim životnim situacijama.

Sportski klub osoba s invaliditetom 'Dlan' već sedmu godinu zaredom okuplja i podupire osobe s invaliditetom, pomaže pri socijalizaciji te različitim radionicama i edukacijama godišnje okuplja 300-400 osoba koje upotpunjuju djelovanje udruge. 'Dlan' trenutačno održava zdravstveno-socijalne i kulturno-izdavačke programe te pomaže osobama s posebnim potrebama da pronađu sebe, dopru do javnosti te prijeđu barijeru i izađu iz izolacije.
Problemi koji se inače javljaju kod osoba s invaliditetom, poput nedovoljnog pristupa informacijama ili izolacije iz društva, u udruzi se pokušavaju riješiti razbijanjem stereotipa i predrasuda u drugih ljudi. Budući da je gotovo uvijek riječ o nedostatku posla, glavni je cilj “Dlana” istražiti potrebe i mogućnosti članova te ih pokušati realizirati kroz glazbu, pisanje, sport ili kakvu drugu aktivnost.

Suradničke organizacije, Varaždin

Hedona d.o.o. je socijalno poduzeće iz Križevaca i Koprivničko-križevačke županije koja proizvodi najfinije čokolade i najukusnije praline, i svoj rad obavlja isključivo pod najvišim standardima i nadzorom sa uspostavljenim sustavom sigurnosti hrane temeljenog na HACCP načelima.

Hedonu d.o.o. je osnovala u proljeće 2013. godine Udruga invalida Križevci i većina zaposlenih su osobe s invaliditetom što ovu tvrtku čini drugačijom od ostalih proizvođača čokolade na našem tržištu. Poduzeće je uređeno na način da je prvenstveno usmjereno na društveno korisno dobro, tj. dobrobit za svakog zaposlenika i kontinuiranu mogućnost razvoja kako zaposlenika, tako i tvrtke.

Sva ostvarena dobit u tom poduzeću reinvestira se u zaposlenike, u razvoj njihovih kompetencija i njihovog zadovoljstva, u otvaranje novih radnih mjesta i u sam tehnološki razvoj poduzeća kao i dopunu novih djelatnosti.


Udruga “Ludbreško Sunce” Ludbreg, udruga za osobe s mentalnom retardacijom, osnovana je 1996. godine u Ludbregu kao roditeljska Udruga „Sunce“ s osnovnim ciljem podizanja kvalitete življenja osoba s poteškoćama u razvoju te pomoć njihovim obiteljima.

Prvih 5 godina rad udruge vrtio se uglavnom oko organizacije druženja članova jednom godišnje, uglavnom za Božić. S intezivnijim radom udruga počinje oko 2000. godine kada osnivaju Klub Sunce u kojem se članovi okupljaju dva puta tjedno.
U studenom 2001. godine od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi dobivaju odobrenje poludnevnog boravka za 15 korisnika i postaju prva roditeljska Udruga koja obavlja tu djelatnost. 2004. godine uređuju “Kuću Sunca” i u kolovozu sele u nove prostore od 300 m2 gdje i danas borave. 01. srpnja 2005. još 10 korisnika dolazi na boravak, tako da sad imaju 20 korisnika na poludnevnom boravku i 5 na dnevnom boravku, a i desetoro djece pohađa „Malu školu“ za djecu s poteškoćama u razvoju.

Udruga 2009. mijenja naziv udruge u „Ludbreško Sunce“, udruga osoba s invaliditetom i uz sve navedene usluge svojim članovima pruža i druge usluge kao što su: pomoć i njega bolesnim članovima, dostupnost defektologa i logopeda, organizirano stanovanje uz podršku.


Udruga za djecu s poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom „Sunce“ iz Novog Marofa neformalna je počela djelovati kroz povremena druženjima roditelja koje je povezivala slična životna priča, ali kako su druženja poprimila veću dimenziju, 2002. godine osnovana je Udruga s ciljem pomaganja osobama s mentalnom retardacijom i njihovim obiteljima.

Napredujući malim, ali sigurnim koracima, uspjeli su srediti prostor za razne aktivnosti tako da imaju igraonice i radionice, organiziraju savjetovanja za roditelje i razne priredbe.
Aktivni su u provođenju programa te svojim korisnicima na taj način unose radost u život.

Suradničke organizacije, Zagreb

Hrvatska udruga za promicanje i razvoj tiflotehnike (HUPRT) je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja i djeluje u korist osoba s invaliditetom. HUPRT organizira besplatnu informatičku edukaciju i pruža tehničku podršku korisnicima računala, posebno osobama oštećenog vida. HUPRT također nudi besplatne priručnike o korištenju čitača zaslona koje koriste osobe oštećenog vida u samostalnom radu s računalom. Uz to pružaju uslugu asistenta/pratitelja. Sve njihove usluge za osobe s invaliditetom su besplatne.

Udruga Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN osnovana je 18.10.2001. godine na inicijativu gluhih osoba, s osnovnim ciljem promoviranja kulture, kazališne i vizualne umjetnosti gluhih u Hrvatskoj i inozemstvu, omogućavanja veće dostupnosti umjetničkih i kulturnih događaja zajednici gluhih i nagluhih te prihvaćanja gluhih kao manjinske kulturalne grupe.

Udruga DLAN djeluje na razvijanju kreativnosti i samopoštovanja gluhih osoba i većoj dostupnosti umjetničkih i kulturnih događanja zajednici gluhih i nagluhih. Sudjelovanje na kongresima i festivalima gluhih, kao i inim festivalima diljem svijeta, uvelike nam pomaže u razvijanju te vrlo važne grane koja je kod nas tek u začetku. Posebnu važnost pridajemo osnivanju kazališta na znakovnom jeziku, kojeg dosad u Hrvatskoj nije bilo, jer su reakcije publike, kako čujuće tako i gluhe, veoma pozitivne i odobravajuće.

Zahvaljujući premijeri prve kazališne predstave na hrvatskom znakovnom jeziku Planet tišine, osnovana je udruga DLAN koja se od toga dana prepoznaje i kao kazalište, ali i kao mjesto u kojem se kultura gluhih jasno i javno promovira.

IMRC je osnovan kao izvedbena jezgra Radionice plesne integracije koja od 2012. neformalno djeluje pri Zagrebačkom plesnom centru pod vodstvom Ive Nerine Sibile i Amele Pašalić. Članovi IMRC-a su Tatjana Vukadinović, Nerea Lasić, Slađan Livnjak i Nikola Orešković te Iva Nerina Sibila, kao inicijatorica i facilitatorica kolektiva.

Radionica se okuplja oko ideje da za ples i pokret nije preduvjet određeno tijelo, već da tjelesni izraz i iskustvo zajedničkog kretanja, a time i istraživanje plesačke izvedbe, pripada svima. Onima bez vidnog tjelesnog oštećenja, kao i onima s teškoćama u kretanju odnosno invaliditetom.

IMRC je tako grupa plesača različitih tjelesnih datosti koji dolaze iz različitih plesnih praksi i edukatorskih sustava, a zajednički žele produbiti svoje razumijevanje kretanja, time i plesa, te nizom izvedbi i radionica podijeliti to iskustvo s drugima.

Dramski studio slijepih i slabovidnih Novi Život osnovan je 1948. godine. U pripremama kazališnih predstava od početka su bili angažirani renomirani kazališni redatelji (Tom Durbešić, Miro Maroti, Vjekoslav Vidošević, Vladimir Jagarić, Radojko Ježić, Mirko Merle i Dražen Grunwald). Ansambl je izvodio mnoštvo predstava, a bila su organizirana i gostovanja diljem tadašnje države. Godine 1978. Novi život odlazi na veliku turneju po Švicarskoj, Njemačkoj i Austriji, što u daljnjem životu ansambla postaje skoro svakogodišnja navika.

Početkom devedesetih u Kazalište slijepih dolazi mlada redateljica Nina Kleflin čiji pristup slijepim glumcima donosi revolucionarne pomake u njihovim predstavama. Statičan i skoro verbalan teatar živnuo je, pokreti i mimika glumaca dobili su na plastici i vjerodostojnosti, a kazališni repertoar je pažljivo biran i prilagođavan senzibilitetu ansambla. S kazalištem su također surađivali redatelji Snježana Banović, Zoran Mužić te Mario Kovač

Do početka osamdesetih zagrebačka družina slijepih glumaca bila je jedina u Europi, bez uzora s kojima bi mogla uspoređivati svoje umjetničke i ine dosege. Gostujući po različitim europskim zemljama, na poziv hrvatske dijaspore ili nacionalnih organizacija za slijepe, svojim su radom nadahnuli slijepe osobe u Španjolskoj, Engleskoj i Italiji, pa početkom devedesetih sa radom započinju i kazališne grupe u tim zemljama. Kada je broj registriranih kazališta u Europi prešao desetak, članovi Novog života organizirali su festival kazališta slijepih i slabovidnih BIT (Blind in Theatre). Prvi festival održan je u listopadu 1999. godine, a na njemu su nastupila sva do tada poznata europska kazališta. Na drugom susretu slijepih i slabovidnih kazalištaraca (listopad 2001.) pojavili su se i teatri iz SAD-a, što je organizatoru omogućilo da treći BIT (i sve nadolazeće) proglasi svjetskim festivalom.

Suradničke organizacije Dubrovnik

Društvo multiple skleroze Dubrovačko-neretvanske županije osnovano je 6. svibnja 2004. godine kao dobrotvorna, neprofitna, nevladina udruga s ciljem unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze. Okuplja svoje članove na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije. Svrha i područje djelovanja Društva je socijalizacija i unapređenje kvalitete života oboljelih od MS-a. Društvo je pravna osoba, a svojstvo pravne osobe je steklo upisom u Registar udruga Republike Hrvatske. Društvo je organizirano prema Statutu. Društvo je članica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske. Društvo okuplja 55 članova , 12 zaposlenih i 18 volontera.

Ciljevi Udruge su:

• Promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze
• Iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze
• Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima radi unapređenja društvenog položaja i uloge oboljelih od multiple skleroze te njihove pravne i materijalne zaštite
• Poticanje i podupiranje osnivanja sekcija i klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja oboljelih od multiple skleroze i, te organizirano korištenje slobodnog vremena u cilju socijalizacije

Rina Mašera Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama najstarija je ovakva udruga u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji i utemeljitelji udruge bili su ogromna podrška roditeljima koji su se u vremenima kada se o tome nije puno govorili morali nositi s invaliditetom svoje djece.

Udruga danas organizira za svoje članove kreativne radionice, izlete a s posebnom ljubavlju i pažnjom članovi udruge zajedno s djelatnicima udruge i volonterima brinu se za veliki vrt.

Centar za rehabilitaciju Josipovac, pravni je slijednik Centra za rehabilitaciju Dubrovnik koji je osnovan Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1995 godine, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Prvi korak učinjen je 1995. godine, kada je Uredbom Vlade Republike Hrvatske u Dubrovniku osnovan Centar za radnu terapiju, koji je zbrinjavao osobe s intelektualnim teškoćama na poludnevnom boravku. Centar je djelovao u prostorima Udruge Rina Mašera a potreba za Centrom pojavila se jer u Dubrovniku prije Domovinskog rata nije postojala ustanova koja bi zbrinjavala osobe s intelektualnim poteškoćama s područja današnje Dubravačko – neretvanske županije.

Ratna zbivanja u BiH u čijim su ustanovama osobe s intelektualnim poteškoćama s dubrovačkog područja bile smještene, ali i u samom Dubrovniku i njegovoj okolici zbog kojeg su mnoge dubrovačke kuće bile razorene i većina roditelja nisu bile u mogućnosti pružiti svojoj djeci siguran dom ubrzale su nastojanja nadležnih službi da pronađu trajno rješenje za smještaj i rehabilitaciju djece i osoba s intelektualnim poteškoćama u domicilnoj Županiji.

Kako su potrebe za skrb potrebitih osoba bivale sve veće , nadležno Ministarstvo investira gradnju nove ustanove modernog tipa na području općine Župa dubrovačka, te koncem 2007.godine korisnici i djelatnici Centra za rehabilitaciju Dubrovnik nastavljaju s radom u novim prostorima pod nazivom Centar za rehabilitaciju Josipovac. Tako je konačno riješen problem zbrinjavanja osoba s intelektualnim teškoćama i ujedno su se ostvarile višegodišnje želje i nastojanja roditelja, skrbnika , stručnih radnika , te je osigurana stručna i kvalitetna skrb takvim osobama područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" iz Metković je neprofitna i nevladina udruga koja obavlja socijalno-humanitarne djelatnosti od važnosti za osobe s invaliditetom. Udruga je osnovana 20. lipnja 2003. godine u Metkoviću, a u veljači 2004. godine postali su članicom Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida(HSUTI). U lipnju 2005. godine na Osnivačkoj skupštini održanoj u Metkoviću postali su i član Mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije.

Područje djelovanja Udruge su dva grada (Metković i Opuzen) i četiri općine s pripadajućim naseljima (Slivno, Pojezerje, Kula Norinska i Zažablje) s ukupno 25 000 stanovnika. Na ovom području registrirano je 526 osoba s invaliditetom, a od toga 119-ero djece i mladih do 18 godina. Svrha osnivanja Udruge bila je okupiti osobe s tjelesnim invaliditetom i učlaniti ih u Udrugu, privući pomažuće članove i volontere i na taj način senzibilizirati javnost da kao zajednica počnemo stvarati bolje životne uvjete za osobe s invaliditetom. Do sada je u Udrugu učlanjena 210 osoba s invaliditetom, 46 pomažućih članova i 30-ak volontera.

Svi zajedno žele pomoći u izgradnji društveno gospodarskog sustava u kojem će se osobe s invaliditetom tretirati tako da će se i u radu i u socijalnoj skrbi uvažavati njihove potrebe i poštovati njihovo ljudsko dostojanstvo.

Društvo distrofičara invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida DNŽ je korisnik institucionalne podrške zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politke i mladih u provođenju Pilot-programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom.
Društvo okuplja 450 članova, od kojih je 120 srednje životne dobi, a 210 treće životne dobi od 65 godina djeluju u pravcu zaštite prava osoba s invaliditetom, zdravlja tih osoba te jačanju njihovih kreativnih potencijala, promičući uzajamno poštovanje, razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i osnovna ljudska prava. Posebno je aktivna u rušenju arhitektonskih barijera i uređenja pristupačnosti za invalide.

Suradničke organizacije, Pula

Udruga slijepih Županije istarske utemeljena je 22. veljače 1951. godine u Puli i ustrojena je tako da djeluje na cijelom području Istarske županije. Zaključno sa 31. prosincem 2013. godine Udruga ima 312 člana.

Osnovni cilj Udruge je učlanjivanje slijepih osoba radi njihovog uključivanja u samostalan život i rad, njihove socijalno pravne zaštite te zadovoljavanje specifičnih potreba redovnih članova Udruge. Udruga može organizirati savjetovanja i druge stručne skupove radi upoznavanja javnosti sa životom i radom, te mogućnostima i potrebama slijepih i visokoslabovidnih osoba.
Slijepi u Istri rade na telefonskim centralama, kao prosvjetni djelatnici, fizioterapeuti i pravnici. Broj zaposlenih članova je 15, a nezaposlenih 11. Na školovanju se nalazi 12 članova; u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama, a predškolske dobi 2 člana. Napominjemo da je struktura članstva Udruge pretežno treće životne dobi.

Udruga Corona je osnovana 06. veljače 2014. godine u Puli s ciljem poduke djece predškolskog i školskog uzrasta u glazbi, glazbenoj informatici i dječjem teatru kroz glazbene igraonice i radionice.

U ovo kratko vrijeme svog postojanja organizirali su već 4 glazbene matineje koje je poslušalo i doživjelo više od 120 učenika nižih razreda osnovnih škola, 25 njihovih prezentacija pratilo je oko 200 mališana predškolske dobi a njih 150 iste dobi sudjelovalo je u 85 glazbenih radionica.

Udruga Corona partner je Udruge SO - DO ( Sustav Orkestara Djece i Omladine) EL SISTEMA CROATIA i zajedno omogućuju besplatne radionice i glazbala za polaznike, tako da sva djeca, bez obzira na financijske mogućnosti njihovih obitelji, mogu imati pristup kvalitetnoj glazbenoj poduci

Jedna od najstarijih ustanova za odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj, pulska Škola za odgoj i obrazovanje, 2013. godine obilježila je svoj 55.rođendan. Daleke 1958. godine Školu je činilo 10 učenika, jedan defektolog, ravnatelj i pet školskih klupa. U početku je bila smještena i u autokampu Stoja te u OŠ Stoja. 1970. godine seli na današnju lokaciju, u Rovinjsku ulicu na Monte Zaru.

Sedamdesete godine obilježilo je uvođenje srednjoškolskog obrazovanja u okviru kojeg se i danas učenici s područja čitave Istre školuju za pomoćna zanimanja u ugostiteljstvu, poljoprivredi, strojarstvu i ostalim uslugama. Osamdesetih godina podižu se standardi obrazovanja i rehabilitacije učenika, Škola zapošljava fizioterapeuta i medicinsku sestru te dobija i vlastito vozilo za prijevoz učenika. Uz navedeno, Škola je i pokretač Državnog sportskog natjecanja za učenike s teškoćama u razvoju. Sudionik je i začetnik mnogih projekata na lokalnoj, državnoj i europskoj razini, kao što su već svima poznati projekti „Otvorena vrata“, „Upoznaj Školu da bi je volio“, „Pula u srcu“, „Kvalitetna škola“ i „Europska karavana“. Učenici Škole sudjeluju na brojnim manifestacijama kao što je „Festival jednakih mogućnosti“ u Zagrebu i surađuju sa gotovo svim školama grada Pule te sa brojnim udrugama poput Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom ,UPAS-a, Saveza izviđača Pule, Suncokreta i Artstudija. Škola pruža usluge i ostalim ustanovama koje integriraju učenike s teškoćama u razvoju, kroz rehabilitacijske postupke i savjetodavni rad.

Danas se u njoj školuje 55 učenika u osnovnoj i 31 učenik u srednjoj školi. Osnovnu školu čine razredi, odgojno - obrazovne skupine i radno osposobljavanje. U srednjoj školi učenici se školuju za pomoćna zanimanja kuhara i slastičara, autolimara, vodoinstalatera, vrtlara, cvjećara te soboslikara i ličioca.

Zaštitnu radionicu Tekop Nova, ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnovali su 15. srpnja 2003. godine Istarska županija, Grad Pula i Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Registrirana je 19. rujna 2003. godine pri Trgovačkom sudu u Rijeci i upisana u Sudski registar pod brojem Tt-03/2450-3, MBS 040187757.

Ustanova je pravna osoba sa statusom zaštitne radionice osnovane u svrhu zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom, sukladno posebnom zakonu i započela je sa radom u svibnju 2004. godine. Sada je u ustanovi zaposleno 26 djelatnika, od čega 16 zaposlenih ima status osobe s invaliditetom. Osnovna djelatnost je proizvodnja radne i zaštitne odjeće.

Društvo distrofičara Istre, od samog svog osnutka, 11. listopada 1974, okuplja i brine o osobama oboljelim od neuromuskularnih bolesti. Svojim radom i postignućima Društvo je u samom vrhu po organiziranosti u osnovnim djelatnostima sličnih udruga, kako na području Istarske Županije, tako i na području cijele Republike Hrvatske.
Društvo distrofičara Istre dobrovoljna je, nestranačka, nevladina, socijalna udruga građana. Društvo nema zaposlenih djelatnika, cijeli rad zasniva se na volonterstvu dobrih ljudi, koji bezuvjetno daju veliki dio sebe za dobrobit drugih. Društvo djeluje na području cjele Istarske Županije, gdje je i registrirano pri Uredu za državnu Upravu, a članica smo Saveza Društava Distrofičara Hrvatske i članica Saveza invalida Istarske Županije.

Ciljevi i zadaci Društva;
1. pomoć, skrb i zaštita oboljelih a isto tako i njihovih bližnjih, obitelji, prijatelja, osoba koje pripomažu kvalitetnijem životu naših članova,
2. potiče osnivanje i razvoj ustanova za odgoj i obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i socijalno zbrinjavanje oboljelih,
3. praćenje, razmatranje i analiziranje primjene propisa za područje prevencije invalidnosti,
4. nabavka i pripomoć pri nabavci ortopedskih pomagala,
5. bliska suradnja sa javnim medijima, a sve u smislu bolje informiranosti i socijalizacije naših članova i cjelokupnog pučanstva,
6. organizacija društvenih, kulturnih, zabavno – rekreativnih i sportskih aktivnosti članova, itd..

ČLANOVI sukladno Statutu Društva mogu biti redovni (oboljeli), pomažući (roditelji, staratelji, prijatelji,itd.) počasni, (osobe koje su svojim radom i osobnošću doprinijele i pripomogle Društvu na neki poseban i jedinstven način).
Aktivnosti Društva protežu se tijekom cijele godine, i potrebno je jako puno volje i rada, osobnih odricanja svih vodećih ljudi, volontera, da bi se sve ideje sprovele u stvarnost, od organiziranja ljetovanja, skupova – druženja, suradnje sa srodnim udrugama diljem lijepe naše, aktivnoga sudjelovanja u svim dosadašnjim aktivnostima koje organizira Savez Društava distrofičara Hrvatske, obavezan minimalno jednogodišnji posjet svakome članu osobno sa prigodnim darovima, i još puno, puno ostaloga ali ne manje bitnoga.

Suradničke organizacije Split

Udruga osoba sa cerebralnom paralizom ” Srce ” iz Splita osnovana je 1995.g. Njihovi članovi su teško pokretna i nepokretna djeca i mladež, a uz to imaju probleme s govorom, sluhom, vidom, motorikom i koncentracijom jer na njih cerebralna paraliza različito utječe.

Okupljaju se sa svrhom unapređenja socijalne, edukativne i medicinske rehabilitacije članova, promicanja njihovih prava i potpunog uključivanja u život zajednice. Ciljevi su im da njihovi članovi uz potporu udruge razvijaju svoje preostale sposobnosti te da upravo podizanjem kvalitete osobnih snaga ostvaruju bolje uvjete uključivanja u društvene odnose. Nastoje produbiti i obogatiti komunikaciju sa ”redovnom populacijom” i tako doprinositi boljoj informiranosti i uzajamnom razumijevanju.

Udruga surađuje i s brojnim društvenim subjektima te tako sustavno stvara pozitivnu predodžbu u javnosti o osobama s invaliditetom i tako polako ostvaruju dugoročne ciljevi, stvaranje uvjeta za neovisno življenje osoba sa cerebralnom paralizom i aktivno doprinositi ostvarivanju načela jednakosti za osobe s invaliditetom na svim razinama i član su i interesne skupine za osobe s invaliditetom.

OKI Split je osnovan 2006 i jedini je aktivni momčadski klub za osobe s invaliditetom na području Splitsko dalmatinske županije. Nastoje upoznati javnost putem medija i svojih aktivnosti da postoje osobe koje ne poznaju granice u športu, te da pored rekreativaca postoje i vrhunski sportaši u sjedećoj odbojci i u drugim sportovima za osobe s invaliditetom.

U svojoj kratkoj povijesti klub je dobio niz priznanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Posebno su ponosni na finale Hrvatskoga kupa 2009.u Osijeku i polufinale Kupa 2010. godine u Slavonskom Brodu. Dva puta smo bili u finalu međunarodnog turnira koji Oki Split organizira. Ove godine na 8. izdanju ovog međunarodnnog turnira osvojili su treće mjesto.

Pri udruzi osoba s invaliditetom " Srce osnovan je boćarski klub ” Sv Duje ” CP – Split. Predsjednica kluba je Olja Vučemilović Grgić a voditelj Dino Bečić.

Treninzi se održavaju srijedom i petkom u dvorani koju je na korištenje ustupio Centar za odgoj i obrazovanje ” Slava Raškaj ”.

Kada je prije 20 godina grupa od petnaestak roditelja praćenih stručnjacima pokrenula Udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju Sunce s prvim motivom da njihova djeca ne idu od kuće u udaljene specijalne centre, nije se moglo ni sanjati da će danas sva djeca s teškoćama na makarskom primorju ići u redovne škole i vrtiće, a da će njihova djeca planirati samostalan život izvan obiteljskog doma kao i svi njihovi vršnjaci.

Djeca i osobe s invaliditetom s područja makarske rivijere zahvaljujući udruzi Sunce koja se financira jednim djelom iz proračuna grada Makarske i lokalnih općina, donacijama građana a redovito i uspješno se prijavljuje na razne natječaje i tako svojim članovima osigurava razne edukacije i rehabilitacije, danas su aktivni i ravnopravni članovi svoje lokalne zajednice.