Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO Mlađi konzultant za EU projekte (m/ž) (3)Broj traženih radnika: 3

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Nismo u mogućnosti navesti na ovom mjestu sve važne informacije prijave za ovaj posao, ali ako ste zainteresirani do potrebnih podataka možete doći putem linka oglasa:

https://careers.deloitte.com/jobs/eng-ua/details/j/CRO_CNS_EU%20FY17/mla%C4%91i-konzultant-za-eu-projekte-m/%C5%BE-stru%C4%8Dno-osposobljavanje-bez-zasnivanja-radnog-odnosa?utm_source=jooble&utm_medium=cpc&utm_campaign=jooble
  Povratak na listu oglasa