Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO Pripravnik/ica magistar/magistra ekonomije • Poslodavac:
  Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Prim. dr. Martin Horvat Rovinj
 • Lokacija:
  L. Monti 2, 52 210 Rovinj
 • Vrsta zaposlenja:
  Praksa
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  25. 06. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti: preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije.

Potrebna dokumentacija: kratki životopis, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik diplome, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen (ne starije od 6 mjeseci), uvjerenje HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 30 dana.

Kandidati su uz zamolbu dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u presliku. Izabrane kandidate će se pozvati da dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja dostave i u izvorniku ili ovjerenom presliku.

 
  Povratak na listu oglasa