Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA (3) • Poslodavac:
  DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ
 • Lokacija:
  J. Bedekovića 11, Šenkovec 40 000 Čakovec
 • Vrsta zaposlenja:
  Praksa
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  24. 06. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 3

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

UVIJETI:
• Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, te Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97)

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ PRILAŽU:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi - izvornik ili ovjerena preslika
• uvjerenje o nekažnjavnju (ne starije od 3 mjeseci)
• domovnica
  Povratak na listu oglasa