Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE (2)Broj traženih radnika: 2

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska

Radno iskustvo: Nije važno

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Uvjeti:
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema čl.24. i 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07 i 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stručnoj spremi
- domovnicu
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje;
- životopis
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (za kaznena djela navedena u čl. 25 st.1 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu�ravnateljica@cigravrtic.hr
  Povratak na listu oglasa