Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ADMINISTRATIVNO/A RAČUNOVODSTVENI/A REFERENT/ICA • Poslodavac:
  Istarski domovi zdravlja
 • Lokacija:
  Labin
 • Vrsta zaposlenja:
  Praksa
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  13. 06. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska, Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

U obzir dolaze kandidati koji ispunjavaju uvjete za stručno osposobljavanje za rad prema Zakonu o poticanju zapošljavanja (Narodne novine 57/12, 120/12)
Nezaposlena osoba bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala, osoba koja se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, kao nezaposlena osoba vodi duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskome osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja, te se zapošljava na temelju ugovora o radu ili se korištenjem mjera aktivne politike u zapošljavanju, stručno osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Napomena: uz zamolbu i živitopis priložiti preslike domovnice i diplome, te potvrdu o radnom stažu
  Povratak na listu oglasa