Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK PEDAGOG (M/Ž) • Poslodavac:
  OSNOVNA ŠKOLA ZLATAR BISTRICA
 • Lokacija:
  V. Nazora 10, 49 247 Zlatar Bistrica
 • Vrsta zaposlenja:
  Stalni radni odnos
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  9. 06. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Prednost pri zapošljavanju

Ostale informacije: Uvjeti : prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10. i 105./10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.)

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:
- životopis
- dokaz o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja (preslika)
- domovnicu (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Opis poslova: stručni/a suradnik/ica pedagog/inja u osnovnoj školi

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u zamolbi pozvati na to pravo te uz zamolbu priložiti sve dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.
  Povratak na listu oglasa