Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO SURADNIK/SURADNICA NA POSLOVIMA FINANCIJA • Poslodavac:
  Općina Darda
 • Lokacija:
  Sv. I. Krstitelja 89, 31 326 Darda
 • Vrsta zaposlenja:
  Praksa
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  8. 06. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine, ekonomski smjer

Radno iskustvo: Nije važno

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odno

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa ne može biti primljena osoba kod koje postoje zapreke za prijam u službu, propisane u člancima 15.i 16. ZSNLP(R)S-A.

Uz prijavu obvezno je za sva radna mjesta iz javnog poziva, dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
- životopis
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika diplome)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
- dokaz o radnom stažu (potvrda o radnom stažu koju izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguran
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci
  Povratak na listu oglasa