Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA MATEMATIKE • Poslodavac:
  Srednja škola Dragutina Stražimira
 • Lokacija:
  Gundulićeva 2a, 10 380 Sveti lvan Zelina
 • Vrsta zaposlenja:
  Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  25. 05. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Prednost pri zapošljavanju

Uvjeti: - Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 92110,105110,90/11,16/12.,86112,126112,
94113 i 152114) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika srednjih škola (NN br. 1196,80199).

Uz prijavu na natječaj priložiti: životopis,

preslike:
isprave o stručnoj spremi,
domovnice,
rodnog lista,
potvrdnicu o pedagoško-psihološkoj izobrazbi (za nastavnike/ce koji nemaju profesorski smjer)
izvod iz elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu i
presliku potvrde o nekažnjavanju(ne stariju od 6 mjeseci).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze propisane posebnim zakonom i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
  Povratak na listu oglasa