Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK/CA (M/Ž) • Poslodavac:
  Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića
 • Lokacija:
  Alojzija Stepinca 2, 20 350 Metković
 • Vrsta zaposlenja:
  Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  19. 05. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska, Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Prednost pri zapošljavanju

Uvjeti: opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani Zakonom o
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,
90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu i životopis kandidati su obvezni priložiti:
- dokaz o stručnoj spremi,
- domovnicu,
- rodni list,
- potvrdu o nekažnjavanju u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu o radnom stažu HZMO

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.
  Povratak na listu oglasa