Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/ICA MATEMATIKE • Poslodavac:
  Srednja škola Gračac
 • Lokacija:
  Školska 8, 23 440 Gračac
 • Vrsta zaposlenja:
  Stalni radni odnos
 • Radno vrijeme:
  Nepuno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  17. 05. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

Prednost pri zapošljavanju

Uz opći uvjet zasnivanja radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete iz:
- Čl. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12, 94/13)
- Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, broj 1/96 i 80/99)

Kandidati na natječaj trebaju priložiti (u originalu ili preslici):
• prijavu
• životopis (vlastoručno potpisan)
• domovnicu
• rodni list
• diplomu
• uvjerenje o nekažnjavanju u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje.
 
  Povratak na listu oglasa