Oglasnik poslova

  Povratak na listu oglasa

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE • Poslodavac:
  Osnovna škola Mače
 • Lokacija:
  Mače 32, 49 251 Mače
 • Vrsta zaposlenja:
  Rad na određeno vrijeme
 • Radno vrijeme:
  Puno radno vrijeme
 • Rok za prijavu:
  13. 05. 2016.
 • Stranica za prijavu:

Broj traženih radnika: 1

Razina obrazovanja: Viša ili prvostupanjska, Fakultet, akademija, magisterij, doktorat pravne ili upravne struke

Radno iskustvo: Nije važno

Prednost pri zapošljavanju

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- domovnicu (preslika)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
- elektronički zapis o radno-pravnom statusu (HZMO)

Kandidati su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – isp., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14).

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.
 
  Povratak na listu oglasa