Promotivni materijali za download

 Podijeli na facebooku

web badge
(3 x JPEG + 3 x PNG, 150x230 + 200x306 + 265x405, 0.4 Mb)

Web

Jedan način promoviranja našeg projekta na vašem web sjedištu su web banneri.
Imamo uspravni i vodoravni banner. Oba su u formatu animiranog GIFa.

 


Materijali za tisak

Ovdje možete skinuti promotivne postere/plakate kampanje, kao i tiskani oglas. Svi plakati su u PDF formatu B1 veličine, a priložena je i smanjena veličina u JPEG formatu. Plakate možete skinuti pojedinačno, ili svih sedam u kompletu.