Profili korisnika


Mirela Primorac

Povratak na javni profil

Poslovni profil


 • Stručna sprema:

  VSS

 • Vještine, umijeća:

  Komunikativna, dobar rukoviditelj timom, dobar savjetnik, iskustvo pisanja projekta, solidarna .

 • Životopis:

  Otvori CV u novom prozoru


 • Adresa:

  Nikole Tesle 36/2, 20350 Metković

 • Telefon:

  +38591 5594571

 • E-mail:

  primoracmirela@gmail.com

 • Spol:

   Ž

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  100 %

 • Pokretljivost:

  Ograničeno pokretan/na uz pomoć invalidskih kolica