Profili korisnika


ida serdarević

Povratak na javni profil

Poslovni profil


 • Stručna sprema:

  SSS

 • Vještine, umijeća:

 • Životopis:

  (tek treba priložiti)

 • Linkedin profil:

  /Idacka


 • Adresa:

 • Telefon:

  0919044773

 • E-mail:

  ida.serdarevic@yahoo.com

 • Spol:

   Ž

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  70 %

 • Pokretljivost:

  Pokretan/na