Profili korisnika


Marijana Koški

Povratak na javni profil

Poslovni profil


 • Stručna sprema:

  NKV

 • Vještine, umijeća:

 • Životopis:

  (tek treba priložiti)


 • Adresa:

 • Telefon:

 • E-mail:

  marijana_koski@net.hr

 • Spol:

   Ž

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  100 %

 • Pokretljivost:

  Ograničeno pokretan/na uz pomoć štaka, štapa, hodalice