Profili korisnika


Boško Dragojević

Povratak na javni profil

Poslovni profil


 • Stručna sprema:

  SSS

 • Vještine, umijeća:

  Kreativan, timski radnik, ljubazan, marljiv.

 • Životopis:

  Otvori CV u novom prozoru

 • Motivacijsko pismo:

  Osoba sam s tjelesnim invaliditetom, bio sam uključen u Projekt rada i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom te nakon toga sam radio na određeno vrijeme na poslovima pomoćnog radnika u sustavz javnih radova. Nakon provedenog programa u cijelosti, dobio sam završno mišljenje i preporuku da sam zapošljiv na otorenom tržištu rada uz podršku te osposobljen za poslove računalnog operatera, grafičara pripreme kao i radnika u izradi suvenira. Iz vlastitog iskustva znam kako je osobama s invaliditetom teško pronaći posao te bih bio sretan da mogu pomoći putem ove platforme.

 • Adresa:

  Kroz smdečac 43

 • Telefon:

  0917546157

 • E-mail:

  bosko.dragojevic@gmail.com

 • Spol:

   M

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  100 %

 • Pokretljivost:

  Pokretan/na