Profili korisnika


Branimir Ćurak

Povratak na javni profil

Poslovni profil


 • Stručna sprema:

  SSS

 • Vještine, umijeća:

  Po struci sam autolakirer, također sam završio tečaj za koktel majstora, a u slobodno vrijeme izrađujem predmete od drva te kompjutorske 3D modele.

 • Životopis:

  Otvori CV u novom prozoru

 • Motivacijsko pismo:

  Moj motiv je da se borim kroz rad za osobe s invaliditetom kako bi se i one mogle integrirati u društvo kao ravnopravni građani te da se sve osobe s invaliditetom priznaju kao radno aktivni i sposobni čimbenici društva. Želim da se moj rad temelji na unaprijeđenju svijesti i senzibiliziranju o ljudskim pravima i mogućnostima osoba s invaliditetom, za bolju kvalitetu života svih osoba s invaliditetom.
  Svojim odnosom prema invaliditetu želim potaknuti i druge na poštivanje svake različitosti, povećanje razine tolerancije i smanjenju diskriminacije.

 • Adresa:

  Marulovo 9, Okrug Gornji

 • Telefon:

  092 256 4965

 • E-mail:

  branecurak@gmail.com

 • Spol:

   M

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  100 %

 • Pokretljivost:

  Ograničeno pokretan/na uz pomoć invalidskih kolica