Profili korisnika


Moneta Baяukcic

Povratak na javni profil

Poslovni profil


 • Stručna sprema:

  SSS

 • Vještine, umijeća:

  Pisanje i aranziranje

 • Životopis:

  (tek treba priložiti)


 • Adresa:

  F.K.Frankopana 32, 31 326 Darda

 • Telefon:

  098 988 5381

 • E-mail:

  moneta.barukcic@gmail.com

 • Spol:

   Ž

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  0 %

 • Pokretljivost:

  Pokretan/na