Profili korisnika


Mario Nikić

Povratak na javni profil

Poslovni profil • Adresa:

  Drežnik II: odvojak 28, 10257 Brezovica

 • Telefon:

  098/975-0013

 • E-mail:

  marionikic44@gmail.com

 • Spol:

   M

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  100 %

 • Pokretljivost:

  Pokretan/na