Profili korisnika


Mirela Primorac

Povratak na javni profil

Poslovni profil • Adresa:

  Metković

 • Telefon:

 • E-mail:

  primoracmirela@gmail.com

 • Spol:

   Ž

 • Grupa/e invalidnosti:

  Tjelesni invaliditet

 • Postotak invalidnosti:

  100 %

 • Pokretljivost:

  Ograničeno pokretan/na uz pomoć invalidskih kolica