Profili korisnika


Gordana Kamenar

Povratak na javni profil

Poslovni profil • Adresa:

  Trg hrvatske mladeži 10, , 31304 Duboševica

 • Telefon:

  0998607638 /0989517973

 • E-mail:

  gordana.kamenar@gmail.com

 • Spol:

   Ž

 • Grupa/e invalidnosti:

  Gluhi i nagluhi

 • Postotak invalidnosti:

  80 %

 • Pokretljivost:

  Pokretan/na