Profili korisnika


Vjekoslava Mak Štrangar

Povratak na javni profil

Poslovni profil • Adresa:

  Đeletovci, Brače Radića 42

 • Telefon:

  099/6737802

 • E-mail:

  vstrangar@hotmail.com

 • Spol:

   Ž

 • Grupa/e invalidnosti:

  Gluhi i nagluhi

 • Postotak invalidnosti:

  70 %

 • Pokretljivost:

  Pokretan/na